Marina Filipović

Katedra studija civilne zaštite i zaštite životne sredine

filipovicmarina.fb@gmail.com 


 1. Osnovni biografski podaci

Filipović Marina je rođena 18. aprila 1989. godine u Prijepolju. Srednju Tehničku školu za kompjutersko konstruisanje završila je 2008. godine. Iste godine upisala je osnovne akademske studije na Fakultetu bezbednosti, gde se po završetku druge godine osnovnih studija opredelila za smer Civilna zaštita i zaštita životne sredine. Diplomirala je školske 2011/12 godine kao najbolji student generacije Fakulteta bezbednosti i stekla zvanje diplomirani menadžer bezbednosti. Povodom Dana Univerziteta u Beogradu, 13. septembra 2013. godine, dobila je Povelju Univerziteta za izuzetan uspeh tokom studiranja. Master studije je završila 2013/2014 godine sa temom master rada Primena koncepta održivog razvoja u zaštiti životne sredine lokalne zajednice. U februaru 2015. godine upisala je doktorske studije na Fakultetu bezbednosti.

 1. Pedagoško iskustvo

Od 2014. do 2015. godine radila je kao saradnik istraživač pri Institutu za istraživanje tržišta i medija u Beogradu. Od oktobra 2015. godine bila je angažovana kao demonstrator na Katedri studija civilne zaštite i zaštite životne sredine na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Na istom Fakultetu, od jula 2016. godine do jula 2017. godine, bila je zaposlena  kao saradnik u nastavi za užu naučnu oblast studija civilne zaštite i zaštite životne sredine na predmetima Osnovi ekologije, Socijalna ekologija, Zaštita životne sredine, Prostorno planiranje i zaštita, Ekološka bezbednost, Monitoring u zaštiti, Ekološki  terorizam. Od 2016. godine učestvuje u relizaciji pripremne nastave (nastavni predmet Ekologija) za  polaganje prijemnog ispita na Fakultetu bezbednosti. Pored učestvovanja u realizaciji nastavnih aktivnosti, uključena je u rad Centra za vanredne situacije i ekološku bezbednost kao Sekretar centra (Link). Takođe, aktivno učestvuje u izvođenju sekcije za vanredne situacije namenjene studentima Fakulteta bezbednosti. Pored toga, jedan je od osnivača Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i trenutno obavlja funkciju generalnog sekretara (Link).

 1. Nagrade i priznanja

 Dobitnik je Povelje Univerziteta u Beogradu za izuzetan uspeh tokom studiranja na osnovnim akademskim studijama. Tokom sve četiri godine osnovnih studija bila je stipendirana od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije. Bila je stipendista srpske dijaspore iz Amerike, Zadužbine Studenica, osnovane 1995. godine u San Francisku sa ciljem pomoći i podrške obrazovanju mladih talenata u Srbiji. Od sertifikata poseduje:

 • Sertifikat ROSATOM-a (Rosatom State Atomic Energy) i Međunarodne agencije za atomsku energiju (International Atomic Energy Agency – IAEA) za učešće u Regionalnom trening kursu o nuklearnoj bezbednosti u praksi (Regional training course on nuclear security in practice – Field training  for university student). Kurs je održan u periodu od 17. do 28. oktobra 2016. godine u Obninsku, Ruskoj Federaciji.
 • Sertifikat Nacionalne agencije za nuklearnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država (National Nuclear Security Administration-NISA) za učešće u radionici na temu Identifikacija i smanjenje insajder pretnji po nuklearne objekate, u periodu od 30. maja do 03.  juna 2016. godine.
 • Završen mini profesionalni razvojni kurs „Uvod u nuklearnu bezbednost“ (Mini Professional Development CourseIntroduction to Nuclear Security) u periodu od 22. do 26. avgusta 2016. godine u Beču. Tom prilikom bila je predstavnik Fakulteta bezbednosti na godišnjem sastanku članova INSEN-a (International Nuclear Security Educational Network).
 • Sertifikat Međunarodne agencije za atomsku energiju za završen kurs i učešće u Nacionalnoj radionici o nuklearnoj bezbednosnoj kulturi u praksi, u periodu od 23. do 26. maja 2016. godine u  Beogradu.
 • Certificate – Nuclear Security Disciplines course on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities – International Atomic Energy Agency (2017);
 • Certificate – Nuclear Security Disciplines course on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities – International Atomic Energy Agency (2017);
 • Certificate – Introduction to and Overview of IAEA Nuclear Security Series Publications – International Atomic Energy Agency  (2017);
 • Certificate – Nuclear Security Threats and Risks (4 module) – International Atomic Energy Agency  (2017);
 • Certificate – Regional Workshop on Human Resource Development – International Atomic Energy Agency  (2017);
 • Certificate of Appreciation for participation in The International Consequence Management Field Exercise “Srbija 2018” jointly organiized by NATO Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre and The Ministry of Interior, Sector for Emergency Management, of Serbia, 8 to 11 October 2018 in Belgrade, Serbia.
 1. Naučna aktivnost i projekti

 Objavila je preko 30 naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Pored toga, kaoutor je monografije od nacionalnog značaja ,,Pripremljenost za reagovanje na rizike od prirodnih katastrofa“. Od jula 2017. godine angažovana je na projektu „Bezbednost i zaštita organizovanja i funkcionisanja vaspitno-obrazovnog sistema u Republici Srbiji (osnovna načela, principi, protokoli, procedure i sredstva)“, br. 47017, koji finansira Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i realizuje NIO Fakulteta bezbednosti. Kao stipendista srpske dijaspore iz Amerike, bila je deo organizacionog tima za otvaranje Kancelarije civilnog društva u Skupštini Republike Srbije 2010. godine. Kao stalni saradnik organizacije Kongresa srpskog ujedinjenja učestvovala je  u pripremi i organizaciji projektnih aktivnosti, među kojima su: 1. Uloga Srpske pravoslavne crkve u očuvanju identiteta srpske dijaspore, 2012. godine; 2. Srpsko-američka ženska liderska mreža, 2012. godine. 3. Demand Study for Spa Tourism Improvement Project, 2013. 4. Promocija srpskog zdravstvenog turizma u dijaspori 2014. godine.

 1. Učešće na nacionalnim i međunarodnim konferencijama
 • The Third International Academic Human Security Conference, Serbia, Belgrade, 4-5 Novembar 2016.
 •  International Scientific Conference – Danube Strategy of the European Union in the 21st Century. Institute of International Politics and Economics. Serbia, Belgrade, 4-5 Novembar 2016.
 • International Scientific Conference on Objective of Sustainable Development in the Third Milenium. Scientific Society Environmental Serbian. Serbia, Belgrade, 20-22 April 2017.
 • International Scientific Conference – Security Concepts and Policies – New Generation of Risks and Threats. Macedonia, Ohrid, June 2017.
 • The 10th International Conference – Crisis management days: Security environment and challenges of crisis management. Croatia, Velika Gorica, 24, 25 and 26 May 2017.
 • The Eight International Scientific Conference “Archibald Reiss Days” October 2–3, 2018.
 • International scientific and professional conference 40 years of higher education in the field of security – Theory and Practice, Republic of Macedonia, Skopje, December, 2017.

  Bibliografija

 1. Filipović, M. (2018). Ekološko obrazovanje u funkciji proekološkog ponašanja. 60(1), 99-111. Link
 2. Filipović, M. (2017). Pripremljenost za prirodne katastrofe izazvane zemljotresom: pregled literature. Bezbednost, 59(2), 114-129.  Link
 3. Filipović, M., Cvetković, V., Nešić, S. (2017). Environmental aspects of using nuclear energy. International Scientific and Professional Conference 40 years of higher education in the field of security – Theory and Practice, Republic of Macedonia, Skopje. Link
 4. Filipović, M., Jovanović Popović, D., Nešić, S. (2017). The role of nuclear energy for sustainable development goals. Conference paper – Security concepts and policies – New generation of risks and threats, Ohrid, Republic of Macedonia, 4 – 5 June. Link
 5. Filipović, M. (2018). Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama izazvanim zemljotresima. Savetovanje – upravljanje rizicima. Visoka škola strukovnih studija. Požarevac, Srbija. 25. maj. Link
 6. Filipović, M., & Kešetović, Ž. (2017). Percepcija rizika u nuklearnoj energetici: pregled literature. Srpska nauka danas, 2(1), 67-77. Link
 1. Cvetkovic, V., Ronan, K., Shaw, R., Filipovic, M., Mano, R., Gačić, J., Jakovljević, V. (2018). Household earthquake preparedness – a study from selected municipalities: Acta Geographica Slovenica, 59(1). Link
 2. Filipović, M., & Cvetković, M. V. (2018). Rizici privatizacije vodnih resursa u uslovima njihove nestašice. Srpska nauka danas. U štampi.
 3. Nesic, S., Mitrovic, V., & Filipovic, M. (2017). Serbia evaluates its CO2 storage potential. Oil & Gas Journal, 115(12), 50-52. Link
 4. Filipović, M. (2015). Izbeglička kriza kao pretnja nacionalnoj bezbednosti Republike Srbije. Zbornik radova škole nacionalne odbrane, 287-294. Link
 5. Cvetković, V., Filipović, M., & Jakovljević, V. (2017). A survey of subjective opinions of population about seismic resistance of residential buildings. Geogr. Inst. Cvijic, 67(3), 265-278. Link
 6. Ostojić, G., Filipović, M., Mitrović, D. (2017). Kontrola resursa pijaće vode kao izvor regionalnih sukoba. Vojno delo, 69(5), 29-56.  Link
 7. Filipović, M. (2018). Ispitivanje stavova građana Prijepolja o pojedinim aspektima pripremljenosti za vanredne situacije izazvane požarima. Vojno delo, 70(2), 240-252. Link
 8. Cvetković, V., Eric, N., Filipovic, M. Popović Mančić, M., Kešetović, Ž. Radojević, N. (2018). Public Risk Perception of Terrorism Threats in Belgrade: Implications for Risk Management Decision-Making. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. UDC: 343.3(497.11)
 9. Kuvekalović, J., Stojanovic, G., & Filipović, M. (2016). Security implications of the migrant crisis in Europe in 2015-16. The Third International Academic Human Security Conference, Belgrade, Serbia, 4-5 Novembar. Link
 10. Cvetković, V., & Filipović, M. (2017). Informing of citizens about emergency situations: influence factors and modalities. The 10th International Conference – Crisis management days: Security environment and challenges of crisis management, Velika Gorica, Croatia, 24, 25 and 26 May. Link
 11. Cvetković, V., & Filipović, M. (2017). Ispitivanje znanja učenika o pravilnom postupanju za vreme prirodnih katastrofa. Bezbjednost, policija, građani, 2(17), 105-119.  Link
 12. Cvetkovic, V., Roder, G, K., Ocal, A., Filipovic, M., Janković, B., Noji, E. (2018). Knowledge of children and youth about forest fires: discrepancies between basic perception and reality. Vojno delo. 80(1) 171-185. Link
 13. Cvetković, V., Filipović, M., Popović, D., & Ostojić, G. (2017). Činioci uticaja na znanje o prirodnim katastrofama. Ecologica, 24(85), 115-121.  Link
 14. Cvetković, V., & Filipović, M. (2018). Ispitivanje percepcije rizika o požarima u stambenim objektima: demografski i socio-ekonomski faktori uticaja. Vojno delo. 70(5). 82-98. Link
 15. Todorović, B., Trifunović, D., Jonev, K., Filipović, M. (2017). Contribution to Enhancement of Critical Infrastructure Resilience in Serbia. Resilience and Risk, Chapter: Applications, Publisher: Springer International Publishing AG, pp. 531-551. Link
 16. Cvetković, V., Jakovljević, V., Gačić, J., & Filipović, M. (2017). Obuka građana za reagovanje u vanrednim situacijama. Ecologica, 24(88), 856-862. Link
 17. Cvetković, V., & Filipović, M. (2017). Posledice prirodnih katastrofa: faktori uticaja na percepciju građana Srbije. Ecologica, 24(87), 572-578.  Link
 18. Cvetković, V., & Filipović, M. (2017). Risk management of natural disasaster: concepts and metods. International Journal of Recent Research in Arts and Science, 540-548. Link
 19. Cvetković, V., & Filipović, M. (2017). Information systems and disaster risk management.  International scientific and professional conference – 40 years of higher education in the field of security – Theory and Practice, Republic of Macedonia, Skopje, 05 December.  Link
 20. Trifunovic, D., Filipovic, M., (2016). The Dunabe Regional Security Strategy. International Scientific Conference – Danube Strategy of the European Union in the 21st Century. Institute of International Politics and Economics. Serbia, Belgrade, pp 213-225. Link
 21. Cvetković, V., & Filipović, M. (2018). Koncept otpornosti na katastrofe. Ecologica, 25(89), 202-207.  Link
 22. Filipović, M., Cvetković, V., Jakovljević, V. (2017). The impact of climate change on protection and conservation of biodiversity as a precondition of environmental security in Serbia. First international Conference Environmental Safety and Health at Work. Serbia, Zrenjanin, 16 November. Link
 23. Cvetković, V., Filipović, M. (2017). Emergency situations caused by the use of radiological weapons for the purposes of terrorism: reality or imagination. First international Conference Environmental Safety and Health at Work. Serbia, Zrenjanin, 16 November.
 24. Cvetković, V., Filipović, M., Dragićević, S., & Novković, I. (2018). The role of social networks in disaster risk reduction. Paper presented at the Eight International Scientific Conference “Archibald Reiss Days” October 2–3.  Link
 25. Cvetković, V. M., & Filipović, M. (2018). Ispitivanje uloge porodice u edukaciji dece o prirodnim katastrofama. Nauka, bezbednost, policija, 23(1), 71-85. M51Link
 26. Filipović, M. (2018). Prikaz knjige „Klimatske promene i politika“, autora Entoni Gidensa. Vojno delo 70(7). 568-574 Link

 

Monografije i praktikumi:

 

 1. Cvetković, V., & Filipović, M. (2017). Pripremljenost za reagovanje na rizike od prirodnih katastrofa. Beograd: Zadužbina Andrejević. Link
 2. Cvetković, V., Filipović, M., & Janjić, V. (2018). Upravljanje rizicima u oblasti nuklearne bezbednosti: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd. Link
 3. Cvetković, V., Filipović, M., & Gačić, J (2018). Zbirka propisa iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama. Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u oblasti vanrednih situacija. Link